KONKURS

Quant Invest to konkurs organizowany przez Fundację QuantFin oraz CFA Society Poland, którego wyłącznym Partnerem jest TFI PZU S.A.. Drużyny, biorące udział w konkursie, składają się ze studentów poziomu licencjackiego/magisterskiego/doktoranckiego. Zadaniem zespołów jest zbudowanie ilościowej metody konstrukcji portfela inwestycyjnego wykorzystującej dane ekonomiczne, dane finansowe i niefinansowe, w szczególności pozwalające określić sentyment i perspektywy gospodarcze. Ocenie podlega między innymi innowacyjność (rozumiana jako zastosowanie metod matematycznych oraz uczenia maszynowego) adaptowanych metod oraz możliwość ich zastosowanie w alokacji kapitału.
Kontakt: quantinvest@quantfin.org

NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody
dla trzech najlepszych drużyn

1.
MIEJSCE

15 000 PLN

ofertę stażu
w TFI PZU S.A.
stypendium CFA

2.
MIEJSCE

10 000 PLN

 

3.
MIEJSCE

5 000 PLN

 

PRZEBIEG

Organizatorzy zaplanowali następujące etapy konkursu

REJESTRACJA

FAZA I

Zadanie konkursowe Faza I

Wysłanie raportu do 17 marca 2019
Wykorzystując metody ilościowe zaproponuj sposób konstrukcji portfela inwestycyjnego na najbliższy rok. Twoje spektrum inwestycyjne stanowią fundusze inwestycyjne oparte na następujących klasach aktywów:
 • Gotówka
 • Obligacje Polskie
 • Akcje Polskie
 • Obligacje Rynków Rozwiniętych
 • Akcje Rynków Rozwiniętych
 • Obligacje Rynków Wschodzących
 • Akcje Rynków Wschodzących

Historyczne dane dotyczące wyceny funduszy opartych o wyżej wymienione klasy aktywów zostaną udostępnione przez organizatorów. Podczas budowania portfela inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę zarówno sytuację ekonomiczną, jak i apetyt na ryzyko klienta. Zakładamy, że klient to mężczyzna w wieku 40 lat, który oszczędza pieniądze na emeryturę i jego portfel powinien mieć ryzyko inwestycyjne mierzone SRRI, na poziomie 3 lub 4. Zaproponowana metoda powinna być elastyczna, w tym sensie, że umożliwia wyznaczenie portfela inwestycyjnego na okres roku, którego początek następuje w dowolnym momencie w przyszłości. W procesie oceny otoczenia ekonomicznego można wykorzystywać dane, które są publicznie dostępne. Co więcej, drużyny mają absolutną dowolność w doborze metod konstrukcji portfela, ale proszę mieć na uwadze to, że proces myślowy stojący za każdą metodą powinien być szczegółowo przedstawiony w raporcie oraz zweryfikowany na podstawie danych historycznych. Rozwiązanie zadania powinno być napisane w postaci raportu, który musi spełniać wymagania przedstawione w sekcji 2.3.3 Raporty pisemne w Regulaminie.

FAZA II

Faza II

 

Zadanie konkursowe Fazy II będzie rozszerzeniem zadania z Fazy I oraz zostanie ogłoszone dnia 31 marca 2019 wraz z 6-8 drużynami, które zakwalifikują się do Fazy II. Zespoły będą pracować nad zadaniem Fazy II do 12 maja 2019.

Ostateczni zwycięzcy zostaną ogłoszeni 25 maja 2019 na Gali zamknięcia.

KOMISJA OCENIAJĄCA

Prace konkursowe będą oceniane przez reprezentantów Partnera oraz Organizatorów.

PROF. KRZYSZTOF JAJUGA

CFA POLAND
PRESIDENT

MARCIN ADAMCZYK

TFI PZU S.A.

CEO

MARCIN WLAZŁO

TFI PZU S.A.

CIO

KONRAD AUGUSTYŃSKI

TFI PZU S.A.

HEAD OF QUANT TEAM

MAREK BARDOŃSKI

SIGMOIDAL
HEAD OF AI

MICHAŁ JAWORSKI

QUANTFIN
MIM UW

DR MAŁGORZATA SNARSKA

UEK

WOJCIECH ZDUNKIEWICZ

QUANTFIN CEO

Formularz aplikacyjny Quant Invest

OPIEKUN AKADEMICKI**
KAPITAN ZESPOŁU
CZŁONEK ZESPOŁU
CZŁONEK ZESPOŁU
* pole obowiązkowe
** grupę studentów, która nie może wskazać opiekuna akademickiego (w uzasadnionych przypadkach), prosimy o kontakt quantinvest@quantfin.org

ORGANIZATORZY

Konkurs jest organizowany przez Fundację QuantFin
oraz CFA Society Poland jego wyłącznym
Partnerem jest TFI PZU S.A.
Kontakt: quantinvest@quantfin.org

QuantFin

Fundacja Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance powstała 2012 roku jako odpowiedź na wzrost popularności nowoczesnego, ścisłego podejścia do rynków finansowych, ekonomii i zarządzania – dziedziny obejmującej metody ilościowe w ekonomii, badania operacyjne, data science, zarządzanie ryzykiem i inżynierie finansową. Celem Fundacji jest tworzenie platformy, umożliwiającej osobom świeżo wchodzącym na rynek realizację inicjatyw, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w poszukiwaniu pierwszej pracy dziedzinie finansów ilościowych oraz zaawansowanej analityki danych.

CFA Society Poland

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami

TFI PZU S.A.

TFI PZU S.A. to jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec listopada 2018 roku wynosiły one ponad 30 mld zł. Towarzystwo jest jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje.

TFI PZU S.A. posiada jeden z największych zespołów zarządzających i analityków w Polsce. Jako pierwsza instytucja na rodzimym rynku finansowym stworzyło profesjonalny zespół wykorzystujący do inwestowania metody ilościowe (tzw. quantów). To wszystko pozwala TFI PZU oferować zróżnicowaną gamę produktów i usług dopasowaną do profilu inwestycyjnego oraz indywidualnych preferencji klientów.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
 • IRYNA BAZAKA

  QuantFin

 • MONIKA GRABEK

  CFA Society Poland

 • JAKUB JAŃSKI

  CFA Society Poland

 • MICHAŁ JAWORSKI

  QuantFin

 • KAMIL KORZEŃ

  QuantFin

 • WOJCIECH ZDUNKIEWICZ

  QuantFin